TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN LÃNH ĐẠO VÀ VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Your Success is our vision


Thành viên Hội đồng Sáng tạo Châu Âu của Liên minh Châu Âu, quản lý 3 tỷ EUR về những dự án công nghệ và khởi nghiệp ở Châu Âu. Ông là Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Trung và Đông Âu tại Việt Nam.

Ông nguyên là Giám đốc điều hành của EuroCham Việt Nam. Ông đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp châu Âu có trụ sở lớn nhất ASEAN (hơn 1000 công ty) trước truyền thông, Chính phủ Việt Nam và EU tại Brussels. Csaba tích cực trong tư vấn quản lý, phát triển kinh doanh và đầu tư mạo hiểm.

Đồng sáng lập, và từng là thành viên của Ban kiểm soát ALTERA, công ty quản lý tài sản Hungary đã được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Budapest từ năm 2013.

Trước đây đã hỗ trợ Văn phòng Nghiên cứu, Phát triển và Sáng tạo Quốc gia Hungary, với tư cách là cố vấn. Cựu giảng viên khách mời tại Đại học Viadrina và Đại học Nghệ thuật và Thiết kế Budapest.

Ông đã từng là giám đốc phát triển kinh doanh / ươm tạo doanh nghiệp cao cấp cho ValDeal đổi mới, một vườn ươm doanh nghiệp vì lợi nhuận. Đồng tổ chức một chương trình đánh giá và thương mại hóa công nghệ trên toàn quốc. Đánh giá hơn 1000 công nghệ / khái niệm kinh doanh, tăng trên 10 triệu USD.

Giảng viên thường xuyên, thành viên ban giám khảo trong các sự kiện liên quan đến khởi nghiệp. Cộng tác viên, tác giả của khởi nghiệp, ấn phẩm liên quan đến phát triển kinh doanh.

Ông là người cố vấn, cố vấn chiến lược cho HATCH! CHƯƠNG TRÌNH, Máy gia tốc IPP, VYE, Cuối tuần khởi nghiệp. Cố vấn cho các chương trình phát triển kinh doanh của chính phủ Việt Nam, Hàn Quốc, Phần Lan. Được sử dụng để quản lý các chương trình ươm tạo cho UNDP Việt Nam và các nhà đầu tư Tác động Xã hội Hàn Quốc.

Ông có một danh mục nhỏ các công ty khởi nghiệp ở Việt Nam với tư cách là thiên thần kinh doanh, từng là cố vấn cho Ngân hàng Thế giới trong một chương trình ươm tạo liên quan đến biến đổi khí hậu. Đồng sáng lập Liên minh Thiên thần ASEAN. Thành viên ban cố vấn của AIESEC Việt Nam.

Có bằng Cử nhân Kinh tế với chuyên ngành Tài chính, bằng MBA của Đại học Viadrina, Đức và tham gia đầu tư mạo hiểm, ươm tạo doanh nghiệp, các khóa học thương mại hóa công nghệ của Đại học Texas tại Austin.           

Đăng ký nhận tư vấn