TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN LÃNH ĐẠO VÀ VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Your Success is our vision

LẬP KẾ HOẠCH MARKETING VÀ KINH DOANH

GIỚI THIỆU VỀ KHÓA HỌC

- Khóa học được thiết kế dựa trên thực tế đa số các công ty vừa và nhỏ không có kế hoạch kinh doanh và Marketing bài bản khi triển khai kinh doanh. Trong khi kế hoạch kinh doanh và Marketing đóng vai trò rất quan trọng trong thành công cũng như định hướng chiến lược phát triển cho doanh nghiệp.
- Khóa học cung cấp từ kiến thức cơ bản về các khái niệm kinh doanh và Marketing.
- Kiến thức lập kế hoạch kinh doanh và Marketing theo kế hoạch hành động, có tính ứng dụng cao, áp dụng trực tiếp vào doanh nghiệp của mình.
- Khóa học dựa vào các kiến thức kinh doanh và Marketing được đào tạo chính quy trong trường Đại học kết hợp kinh nghiệm thực tế đưa ra kế hoạch kinh doanh và Marketing cho doanh nghiệp của bạn.

Lợi ích sau khóa học

 Học viên hiểu rõ các khái niệm lập kế hoạch kinh doanh và Marketing.
- Hiểu rõ tầm quan trọng và lý do tại sao phải lập kế hoạch kinh doanh và Marketing, đo lường KPI kế hoạch Marketing và triển khai theo đúng lộ trình kế hoạch đưa ra.
- Hiểu rõ phương pháp, quy trình lập kế hoạch kinh doanh và Marketing chuẩn. Lập kế hoạch kinh doanh theo từng tháng và theo năm.
- Người học có tư duy của người làm kinh doanh, Marketing, hiểu được thị trường, hiểu đối thủ cạnh tranh và thị trường mục tiêu, khách hàng mục tiêu, từ đó có các kế hoạch kinh doanh và hành động phù hợp.
- Hiểu sự khác biệt giữa tư duy làm kinh doanh và tư duy làm Marketing, từ đó gia tăng cơ hội thành công trên thị trường.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Lập kế hoạch marketing là gì?Làm thế nào để lập kế hoạch marketing

 • Bài 1.1: Lập kế hoạch marketing là gì?Làm thế nào để lập kế hoạch marketing
 • Bài 1.2: Mẫu đề cương bản kế hoạch marketing & kinh doanh
 • Bài 1.3: Hành trang và các kỹ năng cần thiết cho người bán hàng chuyên nghiệp
 • Bài 1.4: Chiến lược sản phẩm (p1)
 • Bài 1.5: Chiến lược sản phẩm (p2)
 • Bài 1.6: Chính sách giá cho đại lý ký gửi
 • Bài 1.7: Chiến lược quảng cáo và truyền thông
 • Bài 1.8: Tập trung facebook fanpage
 • Bài 1.9: Chiến lược kênh phân phối
 • Bài 1.10: Chiến lược nhân sự
 • Bài 1.11: Chiến lược quy trình hóa
 • Bài 1.12: Sứ mệnh và triết lý kinh doanh
 • Bài 1.13: Bản kế hoạch kinh doanh & marketing thực tế
 • Bài 1.14: Chiến lược tài chính
 • Bài 1.15: Lập kế hoạch thực tế
 • Bài 1.16: Lập kế hoạch thực tế (p2)
 • Bài 1.17: Lập kế hoạch thực tế (p3)

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

TS.ĐINH VIỆT HÒA, DANIEL DOBREV, CSABA BUNDIK,

ĐÁNH GIÁ

1 tuần 17 bài giảng
Giá: 1,000,000 VNĐ

Khai giảng: 28/09/2019

Giảng viên: TS.ĐINH VIỆT HÒA, DANIEL DOBREV, CSABA BUNDIK,

Số tuần học: 1

Số bài học: 17

Đăng ký nhận tư vấn