TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN LÃNH ĐẠO VÀ VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Your Success is our vision

Phát triển năng lực lãnh đạo- Xây dựng văn hoá doanh nghiệp trường tồn.

Trời mưa gió không ngăn được bước chân của toàn thể anh chị e doanh nhân Hải Phòng có mặt tại hội trường tầng 2 Sở kế hoạch đầu tư Tp Hải Phòng để tham dự khoá đào tạo: Khóa học: Phát triển năng lực lãnh đạo- Xây dựng văn hoá doanh nghiệp trường tồn.

GIẢNG VIÊN: 

.TS Đinh Việt Hoà: Nguyên giảng viên Đại học Quốc Gia Hà Nội và là thỉnh giảng của một số trường đại học trong nước và quốc tế. TS. Đinh Việt Hòa đã có nhiều năm nghiên cứu và giảng dạy tại nước ngoài và đã được phong hàm Phó giáo sư tại Trường Đại học Tổng hợp Capitol (Philippines). Ông đã tham gia giảng cho rất nhiều lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp và các tổ chức ở Việt Nam. Ông còn là Chủ tịch Học viện Quản lý và Lãnh đạo Châu Á-Thái bình dương (PAILEMA) và là Chủ tịch Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia, Giám đốc trung tâm Lãnh Đạo và phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam (Trung tâm trực tiếp thực hiện Chương trình phát triển văn hóa doanh nghiệp của Thủ tướng Chính Phủ - Ban 248)

 

NỘI DUNG

-Phần 1: Giám đốc điều hành - Nghề & nghiệp
Chân dung giám đốc điều hành doanh nghiệp
Những tố chất cần thiết và phong cách lãnh đạo hiện đại của CEO
Chiến lược gây ảnh hưởng đến người khác của CEO
-Phần 2: Phát triển năng lực lãnh đạo bản thân
Khám phá năng lực bản thân: Nhận biết được điếm mạnh, điểm yếu của bản thân trong vai trò một nhà quán lý và lãnh đạo;
Thấu hiếu chân dung của một nhà lãnh đạo đích thực và phát triển khả năng lãnh đạo;
Biết cách "giữ lửa”, duy trì động lực cho bản thân trên hành trình lãnh đạo.
-Phần 3: Phát triển năng lực lãnh đạo đội ngũ 
Thấu hiểu đội ngũ: Hiểu và đánh giá được con người trong công việc;
Hình thành năng lực lãnh đạo đội ngũ thông qua việc hình thành và duy trì ở  tầng sâu các kỹ năng lãnh đạo;
Tạo ảnh hưởng và nhận được chia sẻ, ủng hộ trên hành trình quản lý lãnh đạo.
-Phần 4: Phát triển năng lực lãnh đạo tổ chức
Thấu hiểu tổ chức: Hiểu, biết cách phân tích, nhìn nhận và vận hành tổ chức dưới các góc độ và lăng kính khác nhau;
Xây dựng văn hóa thúc đẩy đối mới, sáng tạo thông qua việc nhìn nhận và phân tích các hình mẫu tổ

-Đây là chương trình hỗ trợ sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn nhằm phát huy hiệu quả cao nhất nguồn vốn vật lực của xã hội cho đầu tư phát triển. Đồng thời cập nhật những kiến thức quản lý kinh tế hiện đại cho các cán bộ, lãnh đạo quản lý doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, góp phần nâng cao năng lực canh tranh và phát triển theo hướng bền vững.

Ts. Đinh Việt Hoà

Bài viết liên quan
Lãnh đạo phải biết tự đánh giá

Lãnh đạo phải biết tự đánh giá

Đam mê của lãnh đạo là đam mê của dân tộc

Đam mê của lãnh đạo là đam mê của dân tộc

Bốn điều ghi nhận về văn hóa doanh nghiệp

Bốn điều ghi nhận về văn hóa doanh nghiệp

KHOẢNG LẶNG LÃNH ĐẠO

KHOẢNG LẶNG LÃNH ĐẠO

Đăng ký nhận tư vấn